Voorwaarden & privacy verklaring

Bestellingen
Voor alle bestellingen geldt dat de opdracht vóór levering overgemaakt dient te worden.
Voor spoed opdrachten wordt € 10,- extra in rekening gebracht.

Bij ons is het uitsluitend mogelijk op factuur te betalen, wij sturen een factuur met iDEAL link of via whatsapp een iDEAL link. Zodra de betaling is gedaan is de bestelling compleet en komt de taart op onze agenda. Hebben wij 7 dagen van te voren nog geen betaling sturen wij eenmalig een herinnering. Mocht er dan nog geen betaling plaatsvinden halen wij de opdracht van de agenda en zal er geen gebak zijn vanuit onze kant.

Bij het maken van poppen kan het voorkomen dat condensvorming of temperatuurverschillen de poppen doen inzakken. Wij kunnen hier helaas niets aan doen. Vooral poppen op twee benen zijn makkelijker te beschadigen. Ondanks dat je ze jaren zou kunnen bewaren. Wil je ze laten herstellen dan zijn hier kosten aan verbonden.

Taart bestellingen kunnen tot 2 weken voor afhaling verandert worden. Na deze periode is het niet meer mogelijk ene thema te wijzigen.

Opdracht annuleren kan tot 3 weken van te voren kosteloos, na deze periode zullen wij ten aller tijden kosten in rekening brengen. Dit is afhankelijk van de opdracht.

Bij schade aan de inhoud van een pakket dien je binnen 24 uur een foto te sturen en de desbetreffende schade. Na 24 uur vervalt het recht op een vergoeding.

Bij onvrede over een bestelling dien je binnen 24 uur na het ontvangen van het pakket een mail te sturen. En hierin een retour melding aan te geven. Na 24 uur vervalt het recht op het retour zenden en vervallen de overige voorwaarden zoals onderstaand.

Bij een creditering is ons streven dit binnen 3 weken af te handelen, soms kan dit langer zijn.

Annuleren van een bestelling
U wilt de bestelling annuleren?
Dit kan kosteloos tot vier weken vóór levering. Bij annulering tot drie weken voor de levering wordt 30% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering tot twee weken voor de levering wordt 50% van het bedrag teruggestort. In alle gevallen brengen wij wel administratiekosten in rekening.
Bij annulering binnen twee weken voor bestelling, vervalt alle recht op teruggave.

Ophalen van een bestelling
Vanaf het moment dat je de bestelling ophaalt en deze zich buiten ons atelier bevindt, bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen. Taarten kunnen het beste plat vervoerd worden het liefst achterin de auto of plat op de vloer.

Uniek
De Ouwe Taart maakt nooit taarten van een andere decorateur na, maar neemt eventueel een foto ter inspiratie. Alle taarten die door ons worden ontworpen zijn uniek. Vullingen e.d. komen natuurlijk wel vaker voor op/in andere taarten.

Milieu
Wij proberen tijdens het produceren van onze taarten zo min mogelijk het milieu te belasten

* bij annuleren aan onze zijden, storten wij het bedrag binnen 14 dagen. U krijgt hiervan een credit nota des gewenst.

Ziekte of overmacht aan onze kant
In geval van ziekte of overmacht behoudt De Ouwe Taart zich het recht voor om bestellingen  te annuleren. Bij taartbestellingen zoeken wij naar een vervangende collega.

Ziekte of overmacht overname opdrachten collega bakkers
Regelmatig nemen wij opdrachten aan van collega’s. Op het moment dat je daarmee akkoord gaat, ga je daarmee ook akkoord met onze voorwaarden. Dat betekend dat wij met andere producten werken dat onze collega bakkers, waardoor de smaak anders kan zijn. Omdat het vaak om spoedovername betreft kun je hieraan geen rechten ontlenen. Wij werken met de producten en ingrediënten die dan voorhanden zijn.

Bezorgservice

Voor het bezorgen van een bestelling binnen Eindhoven vragen wij naast een kilometer-vergoeding van €0,25 een vast bedrag van € 8,50 aan bezorgkosten, dit komt overeen met de bezorgkosten van algemene bezorgers.

Voor het bezorgen van bestellingen buiten Eindhoven gelden, naast bovenstaande
kilometervergoeding, andere tarieven. Dit wordt per offerte uitgerekend.

Bezorgservice is tot aan de deur, wij kunnen niet de bestelling in een flat naar boven brengen.

Voor de bezorgservice geldt het volgende:
Tenzij kan worden aangetoond dat de bezorger zich roekeloos heeft gedragen tijdens
de bezorging, dragen wij nooit het risico van ontstane schade aan de bestelling.

Het bezorgen van onze taarten is op eigen risico, mochten wij door omstandigheden van het verkeer te laat komen kunnen wij hier helaas niets aan doen.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om (op éigen risico) bestellingen via DHL, POST NL,
Kiala, etc. te laten bezorgen, maar bij ons kunt u er gerust over zijn dat uw bestellingen heelhuids én op tijden die ú uitkomen bij u geleverd worden!

Klachten

Bij onvrede over een bestelling dien je binnen 24 uur te melden per mail, gelieve deze niet telefonisch te melden. Na 24 uur vervalt het recht op terug gave of coulance vanuit de kant van De Ouwe Taart.

Graag duidelijk vermelden waar de klacht over gaat, eventueel foto’s toevoegen indien nodig.

Klachten over ons gebak, taarten en andere eetbare producten, graag bewijs materiaal bewaren, zodat wij kunnen oordelen of de klacht gegrond is. Denk aan te zoete topping, droge cake. Bewaar altijd een stukje zodat wij dit kunnen beoordelen.

Onze speciale producten

Ons gebak wordt volgens de HACCP richtlijnen gemaakt. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk kruisbesmetting proberen te voorkomen. Wij kunnen/mogen alleen geen 100% garantie geven dat het compleet allergeen vrij is. Bij ons bestellen is dan ook op eigen risico.

AVG wetgeving/ De Ouwe Taart

privacyverklaring.

cookie melding.

De Ouwe Taart, gevestigd aan Marterlaan 19, 5581 CP Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.de-ouwe-taart.nl Marterlaan 19, 5581 CP Waalre 0655867846

J.E. Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van De Ouwe Taart zij is te bereiken via info@de-ouwe-taart.nl of 06-55867846

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ouwe Taart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de-ouwe-taart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ouwe Taart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Ouwe Taart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ouwe Taart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ouwe Taart/ De Ouwe Zak) tussen zit. De Ouwe Taart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: E-bookhouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ouwe Taart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden 5 jaar. ivm de boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ouwe Taart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ouwe Taart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Ouwe Taart/ De Ouwe Zak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de-ouwe-taart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Ouwe Taart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ouwe Taart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@de-ouwe-taart.nl. De Ouwe Taart heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
De Ouwe Taart, Marterlaan 19, 5581 CP Waalre